ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επισυνάπτεται η κοινή υπουργική απόφαση με θέμα "Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021" (Β΄ 1068), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.