ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ WEBINAR

Δείτε σχετική Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό-ενημερωτικό webinar “Ψηφιακή Υγεία και Διανοητική  Ιδιοκτησία”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ".