ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και επιλεγμένους τεχνικούς του Παν/μιου η πλατφόρμα Cisco Webex για την υλοποίηση των δράσεων τηλεκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://uoa.webex.com/  και η είσοδος γίνεται με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Υποστηρίζονται μέχρι 1.000 άτομα ανά συνεδρία χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα ακολουθήσουν και συνοπτικές οδηγίες χρήσης.

Με εκτίμηση

Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου