ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ NEWSLETTER ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Σε συνέχεια της αγγλικής έκδοσης, σας αποστέλλουμε και την ελληνική έκδοση του νέου τεύχους του Newsletter της Ιατρικής Σχολής (Ιανουάριος – Μάιος 2022). 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
 

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος 

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 
 

Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος 

Αναπλ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 
 

Καθηγήτρια Αμάντα Ψυρρή 

Υπεύθυνη Επιτροπής Newsletter 

 

Πατήστε παρακάτω για την ελληνική έκδοση:

https://uoa2-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nikolaospap_o365_uoa_gr/EWoKB3yx_mNBhYBhcebiJxgBtQEjSwbxPhu4al5UTI6khQ?e=EcVWMm

Πατήστε παρακάτω για την αγγλική έκδοση:

https://uoa2-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nikolaospap_o365_uoa_gr/ET_hstltNVNDuuD0_JlZp3wBtSaUg9_ZnAS0p4gw070WWg?e=UXRkdv