ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΙΘΑ & ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συλλόγου στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή του Συλλόγου
1. Στις κινητοποιήσεις της 27ης Φλεβάρη, ημέρας εισαγωγής του νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘΑ με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα στις 7 & 8 Μάρτη, ημέρες συζήτησης και ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, με τρίωρες στάσεις εργασίας (12:00-15:00), καθώς και στις συλλογικές δράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ζητάμε:

  • Την ουσιαστική και μετρήσιμη ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέσω της γενναίας αύξησης της χρηματοδότησης για την αντιμετώπισή των αυξημένων λειτουργικών αναγκών, την ανάσχεση και αντιστροφή της υποστελέχωσης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε μόνιμο διοικητικό προσωπικό, την πλήρη κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε κτηριακές υποδομές και εργαστηριακό/ερευνητικό εξοπλισμό, την ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και τη θεσμική θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας και του αυτοδιοίκητου.
  • Την προσθήκη στο Μέρος Γ’ του νομοσχεδίου άρθρων για ειδικά θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) των Δημόσιων Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το σχετικό ομόφωνο ψήφισμα του 16ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ και με το ψηφισθέν πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας. Τα άρθρα αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΣΕΥ διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ισονομίας και, συνεπώς, θα πρέπει να θεσμοθετούν αξιοπρεπή κλινικοεργαστηριακή αμοιβή που θα συνάδει με τα προσόντα των υπηρετούντων μελών και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενώ θα πρέπει να προβλέπουν και την ουσιαστική πανεπιστημιοποίηση των κατ’ όνομα πανεπιστημιακών νοσοκομείων.
  • Τη μη παράκαμψη τού άρθρου 16 για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και τη μη ψήφιση του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων πρέπει να διευρυνθούν, να αυστηροποιηθούν και να καταστούν ισότιμα των αντίστοιχων που ισχύουν για τα Δημόσια Πανεπιστήμια. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στο Μέρος Δ’ του κατατεθέντος νομοσχεδίου δε γίνεται καμία μνεία στις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και στα κρίσιμα κριτήρια που πρέπει να διέπουν την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας ΣΕΥ, και ειδικότερα Τμημάτων Ιατρικής.

2. Στην απεργία της 28ης Φλεβάρη για την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών με αιτήματα:

  • Την άμεση και δίκαιη απόδοση ευθυνών, όπου και όπως αναλογούν, για το πολύνεκρο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας, νεαρής κυρίως ηλικίας.
  • Την ενίσχυση της ασφάλειας στις μετακινήσεις και στις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών.
  • Tη θεσμοθέτηση αξιοπρεπών και αξιοκρατικών αποδοχών για τους καθηγητές Πανεπιστημίου, αλλά και για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στα ΑΕΙ.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΙΘΑ & ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΕΜΠΩΝ (Αρχείο PDF)