ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να γνωρίσουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την διάρκεια ισχύος των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, η κατάθεση όλων των αιτημάτων και η επικοινωνία με την Γραμματεία της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, θα γίνεται κατά προτίμηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bioethics[at]med.uoa[dot]gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-746.2056, 2250, 2062

Όλα τα αιτήματα θα απαντώνται εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος ή απαιτεί η κάθε περίπτωση.

Τυχόν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας της Επιτροπής θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Ιατρικής Σχολής και της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.