ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σας διαβιβάζουμε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω της προσωρινής αναστολής των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών προς την Ιταλία και κατόπιν εντολής Πρυτάνεως.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Άννα Κυπριάδου