Ε.Λ.Κ.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΕ, ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Το Γραφείο Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών της Σχολής Επιστημών Υγείας, στόχο έχει την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στα μέλη ΔΕΠ και στους συνεργάτες τους, σε θέματα που άπτονται των διαδικασιών του ΕΛΚΕ, τόσο των οικονομικών διαδικασιών διαχείρισης των έργων όσο και της καταγραφής ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Επιπροσθέτως αποτελεί «δίαυλο επικοινωνίας» με τα Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.

Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων

 

Η στελέχωση του γραφείου είναι η ακόλουθη:

Υπεύθυνη: Έλενα Χρυσοπούλου

 

- Γουδή (Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 746 2298 (ωράριο 8:30-15:30)

Ενημέρωση επί οικονομικών θεμάτων – διαχείριση έργων:

Μ. Αυγερινού

Γ. Μαχειμάρη

Χρ. Μητροπούλου

 

Πρωτόκολλο (ωράριο λειτουργίας 9:00 - 14:00)

 

- Κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. – ΑΤΤΙΚΟΝ

Ενημέρωση επί οικονομικών θεμάτων – διαχείριση έργων:

Γιώργος Καρανικολής (τηλ. 210 7462950)

 

Ενημέρωση επί θεμάτων κλινικών μελετών

Β. Βαζούρας (τηλ. 210 7462906)

 

Πρωτόκολλο (ωράριο λειτουργίας 9:00 - 14:00)

Σ. Αθανασιάδου (210 7462943)

 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση

med-helpdesk-elke[at]med.uoa[dot]gr

Καθημερινά 9:00 – 15:00 δυνατότητα συναντήσεων κατόπιν ραντεβού.