ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ