ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σας προωθούμε για την ενημέρωση σας, πληροφορίες και οδηγίες για τον Κορωνοϊό από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).
* Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Κορωνοϊό
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=5fbc1f4b12&e=cc7b702f78)
* Οδηγίες για τον Κορωνοϊό
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=98e467f4cc&e=cc7b702f78)
* Νοσοκομεία Αναφοράς για τον Κορωνοϊό
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=87127e07c3&e=cc7b702f78)
* Οδηγίες ΕΟΔΥ για τον Κορωνοϊό
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=26cde27f24&e=cc7b702f78)
* Παραπεμπτικό για τον Κορωνοϊό
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=4b5bba977f&e=cc7b702f78)

Γραμματεία
https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=6b33230ca8&e=cc7b702f78
Λεωφ. Αλεξάνδρας 105
114 75 Αθήνα
Τ&F: 2106457971
e-mail: hesmo[at]otenet[dot]gr (mailto:hesmo[at]otenet[dot]gr)
ΕΟΠΕ
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=e28567000e&e=cc7b702f78)
, Τα Νέα της Ογκολογίας
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=af68a3569f&e=cc7b702f78)
, Forum of Clinical Oncology
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=4bfec31e14&e=cc7b702f78)
, 5ο ΕΣΟ
(https://hesmo.us3.list-manage.com/track/click?u=a1de5b637ce118da45457bd62&id=73646b03e0&e=cc7b702f78)