ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

"Κλινική Εικόνα και Διαγνωστική Προσέγγιση στην Παιδιατρική"