ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2ης ΥΠΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/9/2022 στο ΑΚΙΣΑ, η πρώτη για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά διευρυμένη συνεδρίαση του Σώματος Διευθυντών του ΠΓΝ «Αττικόν». Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Γ. Σιάσος, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, Χ. Ροϊλός, ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Αττικόν» Σ. Αποστολόπουλος, ο Αν. Διοικητής Π. Μπαλοδήμος και οι Διευθυντές Κλινικών και Εργαστηρίων του ΠΓΝ «Αττικόν», μεταξύ των οποίων ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητής Ε. Πικουλής, o Αν. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Ν. Αρκαδόπουλος και ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ Καθηγητής Δ. Μπούμπας.
Έγινε μία πολύ γόνιμη συζήτηση για τα σημαντικά θέματα του Νοσοκομείου και δρομολογήθηκαν ενέργειες που θα διευκολύνουν το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Νοσοκομείο «Αττικόν».
 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Ο Αν. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος