ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Το Σεμινάριο του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού, με τίτλο "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ" θα διεξαχθεί διαδικτυακά 01-02 Ιουλίου 2022.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ