ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002) ΣΤΙΣ ΣΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αρ.430/32/32214/Σ.18342/22 Νοεμβρίου 2019 (αρ.κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1920013893/19.12.2019) έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Αθήνας (Τμήμα 2ο ) σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Λία Αναστασίου (210-3688283)