ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦ?

Σας προωθούμε το υπ’ αρ. Φ.437/2/29516/Σ.14562 18 Δεκεμβρίου 2019 (αρ.κεντρ. πρωτ. ΕΚΠΑ 1920014605/31.12.2019) έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής (Τμήμα 2ο ) σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων και Καλή Χρονιά.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Σταύρος Μωυσίδης (210-3688260)