ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Aξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι συμμετέχοντες,

            Όπως ήδη γνωρίζετε, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας του COVID-19, πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής έχουν ανασταλεί. Το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ και την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος (ΑΕΕ) διεξάγει έρευνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με την επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στην τέλεση σωματικής δραστηριότητας. Στην έρευνα αυτή, καλείστε να συμμετέχετε και εσείς βοηθώντας τα μέγιστα στην καλύτερη κατανόηση της “νέας αυτής πραγματικότητας”.

            Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς, υποψήφιους διδάκτορες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό όπως και κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και αποτελείται από 33 ερωτήσεις γενικού (δημογραφικά στοιχεία) και ειδικού χαρακτήρα (ερωτήσεις σχετικές με την κατάσταση της υγείας και την ενασχόληση με τον αθλητισμό). Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά ενώ η μορφή του διασφαλίζει την ανωνυμία των συμμετεχόντων και το απόρρητο της πληροφορίας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο και τη συμβολή σας!

 

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Νάτσης

Διευθυντής-Καθηγητής Εργαστηρίου Ανατομίας & Χειρουργικής Ανατομίας

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Α.Π.Θ.

Συντονιστής του επιλεγόμενου μαθήματος «Αθλητιατρική»

Διευθυντής ΔΠΜΣ «Αθληση και Υγεία» με κατευθύνσεις την «Αθλητιατρική» και

την «Ασκηση και Υγεία»

Πρόεδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος

email: natsis@auth.gr
 

Link ερωτηματολογίου:https://forms.gle/1ydRjFkXcR3f8phA9