ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ "ΣΥ

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει δέκα υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ανωτέρω υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ετησίως, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Υποτροφιών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 31η Μαρτίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα https://www.syn-enosis.gr/ ή στα τηλέφωνα 2104291300-1.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 2020-2021

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Αθανασία Τζούφα (τηλ. 210 - 368 8212)