ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ