ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται το πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ