ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Δείτε εδώ τον Ορισμό Εκλογικών Τμημάτων και Κατανομή Σώματος Εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ