ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 

Μια πολύ παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά μόλις ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε όλα τα μέλη της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής για την προσφορά τους στην θεσμική, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία της Σχολής.

Επιπλέον ευχαριστούμε και όλα τα μέλη των 13 Επιτροπών της Σχολής για την τόσο σημαντική συμβολή τους.

Με συλλογική δουλειά την χρονιά που πέρασε πετύχαμε μεταξύ άλλων: 

 • ασφαλή επανεκκίνηση της δια ζώσης εκπαίδευσης, 
 • έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εκπαίδευσης, 
 • διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, BLS και career forum για τους φοιτητές, 
 • αναμόρφωση κανονισμών μεταπτυχιακών σπουδών (Διατριβών, μεταδιδακτορικής έρευνας),
 • έγκριση 9 νέων ΠΜΣ, 
 • διεκπεραίωση χωρίς καθυστερήσεις 108 κρίσεων καθηγητών, 
 • εκδηλώσεις ενημέρωσης για την πανδημία, 
 • έκδοση newsletter,
 • αναβάθμιση προαύλιου χώρου της Σχολής, 
 • ενεργοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
 • αναβάθμιση τελετών υποδοχής και ορκωμοσίας φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών), 
 • κατάρτιση κανονισμού ακαδημαϊκού συνεργάτη.

Στο ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στοχεύουμε ακόμα υψηλότερα!

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος
 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος