ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας προωθούμε συνημμένα την υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1944Β'/13-05-2021) με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 και σας εφιστούμε την προσοχή στην ενότητα με τις Δραστηριότητες και Μέτρα Προστασίας για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (κλινικές/εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση, εξεταστική Εαρινού, κατατακτήριες εξετάσεις: α/α 8, σελίδα 22495-...).