ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΚΠΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 2022»

Πρόσκληση του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του Κέντρου
Αρχιμήδης για το «Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης 2022»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ