ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες ΙΙΙ - Ενδεικτικό Ειδικό Διαδικτυακό Υλικό για την εξ αποστάσεως Ειδική Αγωγή / Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

Η ανταπόκριση των Ειδικών & Γονέων στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Ι & ΙΙ της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη (περισσότεροι από 1000 ειδικοί κατέβασαν τις οδηγίες). Μετά από δική σας απαίτηση και λόγω παράτασης των έκτακτων μέτρων, προχωράμε σε νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ΙΙΙ  -  Ενδεικτικό Ειδικό Διαδικτυακό Υλικό για την εξ αποστάσεως Ειδική Αγωγή

        Τονίζουμε πάλι ότι σε καμία περίπτωση, οι τηλε-συνεδρίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την άμεση σχέση και αποτελεσματικότητα της δια ζώσης επικοινωνίας του παιδιού με τον θεραπευτή σε ειδικό περιβάλλον για την κάθε συνεδρία. Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία, επαφή και σχέση των θεραπευτών με τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Κάτω όμως από τις παρούσες έκτακτες συνθήκες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να μην χάνεται χρόνος που όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύτιμος είναι για την αναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών.

        Οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ΙΙΙ - Ενδεικτικό Ειδικό Διαδικτυακό Υλικό για την εξ αποστάσεως Ειδική Αγωγή που ακολουθούν σχεδιάστηκαν από την Διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ με την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ κ. Λωρέττας Θωμαΐδου. Απευθύνονται σε Ειδικούς Θεραπευτές προκειμένου να τους βοηθήσουν να οργανώσουν σωστά τις εξ αποστάσεως συνεδρίες τους στα παιδιά που κρίνουν ότι  μπορούν να  τις ακολουθήσουν και να ωφεληθούν  από αυτές.  

Σας ευχόμαστε να μπορέσετε να συνεχίσετε το έργο σας απρόσκοπτα στις έκτακτες συνθήκες τις οποίες όλοι μας  βιώνουμε. Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, παραμένει στη διάθεση σας για υποστήριξη σε όλα τα ανωτέρω διαδικτυακά βήματα μέσω του emaildevelopmentalhealth@yahoo.com