ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο στοχεύει να αξιολογήσει τις απόψεις, τα κίνητρα και τις ικανότητες που σχετίζονται με την έρευνα. Οι προβλεπόμενοι αποδέκτες αυτού του ερωτηματολογίου είναι προπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής.

 

Οι απαντήσεις να σταλθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erotimatologiomed[at]gmail[dot]com

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ(Αρχείο PDF)