ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τόσο του κοινού όσο και των υπαλλήλων και βάσει των οδηγιών προς αποφυγή του συνωστισμού, από ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/20 και σε προσωρινή βάση, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης παρουσία πολιτών και φοιτητών, οποιοδήποτε έγγραφο θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση secr[at]med.uoa[dot]gr .

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα τηλέφωνα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής για τα αντίστοιχα τμήματα της Γραμματείας (φοιτητικά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, θέματα μελών ΔΕΠ, Συνέλευσης, κτλ) μπορείτε να απευθύνετε τα σχετικά ερωτήματά σας, τα οποία θα απαντώνται άμεσα.

Ηλεκτρονικά θα λαμβάνουν οι αιτούντες τις βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες και πάσης φύσεως έγγραφα.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ