ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

"ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ"

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αύριο, Τετάρτη 15/12/2021, 15.00-18.00 θα πραγματοποιηθεί Υβριδικό Σεμινάριο με τίτλο "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας "Γ. Κοτζιάς". 

Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη καθώς η συμμετοχή σας θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής μας. 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι και επιστημονικοί συνεργάτες καθώς θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω του συνδέσμου: 

https://delos.uoa.gr/opendelos/search-live?dp=med 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 

Καθ. Γεράσιμος Σιάσος 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

  

15:00- 15:10: Χαιρετισμός Διοίκησης Ιατρικής Σχολής  

                    Πρόεδρος,  Καθηγητής  Γ. ΣΙΑΣΟΣ 

                    Αν. Πρόεδρος, Καθηγητής Ν. ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

15:10-15:30:  Γραφείο εκπαίδευσης: Στόχος και λειτουργία 

                    Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαίδευσης, Καθηγητής  Δ. ΜΠΟΥΜΠΑΣ 

                    Γραμματέας Ιατρικής Σχολής,  Δρ. Ε ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

15:30-15:45:  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής: Περιεχόμενο και προκλήσεις 

                    Συντονιστής Επιτροπής Προπτυχιακής Εκπαίδευσης 

                    Καθηγητής Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

15:45- 16:00: Ιατρική εκπαίδευση- Βασικές αρχές (βασικές αρχές θεωρίας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά αντικείμενα και αξιολόγηση)  

                    Αν. Καθηγητής Μ. ΣΑΜΑΡΚΟΣ 

16:00- 16:30: Διδασκαλία  στο αμφιθέατρο, σε μικρές ομάδες και παρακλίνια διδασκαλία 

                    Καθηγητής Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

16:30-17:00:  Καθοδήγηση και ανατροφοδότηση φοιτητή 

                    Καθηγητής  Ν. ΣΚΑΡΜΕΑΣ  

17:00- 17:15: Από τη θεωρία στη πράξη: Προκλινικές επιστήμες 

                    Καθηγήτρια Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ 

17:15-17:30:  Από τη θεωρία στη πράξη: Κλινικές επιστήμες 

                    Καθηγήτρια  Β. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

17:30-18:00:  Ερωτήσεις, συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Στόχος του εισαγωγικού αυτού σεμιναρίου είναι να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ της Ιατρικής για να είναι πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι. 

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα. 

•          Χρηστικές γνώσεις από τη θεωρία της εκπαίδευσης των ενηλίκων 

•          Ανάπτυξη και διατύπωση καλά δομημένων εκπαιδευτικών αντικειμένων 

•          Νεώτερες τεχνικές αποτελεσματικής διδασκαλίας και παρουσίασης 

•          Προσαρμογή της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή 

•          Καθοδήγηση (mentoring) και ανατροφοδότηση (feedback) φοιτητή