ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ