ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (EDITORIAL) ΣΤΟ “NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE” ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ AΝ. ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ, ΕΚΠΑ

Η κ. Μαρία Τεκτονίδου, Αν. Καθηγήτρια Ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ συνέγραψε με τον Dr. Μichael Ward, National Institutes of Health, Bethesda, USA, ένα άρθρο σύνταξης (Εditorial) μετά από πρόσκληση, στο περιοδικό “The Νew England Journal of Medicine” με τον μεγαλύτερο δείκτη επιρροής στην Ιατρική (Impact Factor: 74.699). Το άρθρο σύνταξης αποτελεί μία κριτική προσέγγιση του πιθανού ρόλου του belimumab, ανθρώπινου IgG1λ μονοκλωνικού αντισώματος κατά του διαλυτού διεγέρτη των ανθρώπινων Β λεμφοκυττάρων (BlyS), στη θεραπεία της νεφρίτιδας του λύκου η οποία αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας, χρόνιας βλάβης οργάνων, και θνητότητας στους ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32937052/

Editorial NEJM, M. Tektonidou