ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 29/07/2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Αναφορικά με την ορκωμοσία των τελειόφοιτων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Διοίκησης του ΕΚΠΑ δεν είναι εφικτή η χρήση της Κεντρικής Αίθουσας Τελετών έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης έλαβε χώρα συνάντηση της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής με τον Σύλλογο των Φοιτητών και έγινε προσπάθεια να αναζητηθεί χώρος ορκωμοσίας ανάλογης ιστορικής αξίας της Κεντρικής αίθουσας του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια αυτή ευοδώθηκε με την θετική απάντηση από το Δ.Σ. του Ζαππείου, το οποίο ομόφωνα ενέκρινε το αίτημα της Ιατρικής Σχολής για διεξαγωγή της ορκωμοσίας στον κεντρικό χώρο (περιστύλιο) του Ζαππείου.

Ωστόσο, κατόπιν αυτού απεστάλη από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας  προς όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ ότι «… οι ορκωμοσίες τελούνται αποκλειστικά σε χώρους του Ιδρύματός μας ...». Στη συνέχεια απεστάλη έγγραφο της Ιατρικής Σχολής προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες για τα παραπάνω και ζητούσε διευκρινίσεις για το αν τελικά δεδομένης της δέσμευσης του χώρου του Ζαππείου και της αδυναμίας χρήσης της αίθουσας τελετών του Πανεπιστημίου δυνάμεθα να προχωρήσουμε στην τελετή ορκωμοσίας στο περιστύλιο Ζαππείου. Λάβαμε αρνητική απάντηση από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας που ανέφερε ότι «…δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί η Ιατρική Σχολή από την εν λόγω πρακτική, για λόγους ισότητας και ομοιόμορφης εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας..»

Στη συνέχεια εκλήθη πάλι ο Σύλλογος των Φοιτητών προκειμένου από κοινού να καθοριστεί ο χώρος και η ώρα της ορκωμοσίας. Συναποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία (όπως και πέρυσι) στο πρόσφατα αναβαθμισμένο campus της Ιατρικής Σχολής πέριξ του ιστορικού αγάλματος του Ιπποκράτη και πλησίον στα πάρκα της Σχολής. Ο ιστορικός αυτός χώρος της Σχολής μας μπορεί να φιλοξενήσει με υγειονομική ασφάλεια τα περίπου 1.500 άτομα (ορκιζόμενοι και συγγενείς). Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες  φοιτητών  από την περιφέρεια και λόγω των καιρικών συνθηκών καθορίστηκε απογευματινή ώρα ορκωμοσίας 19:30. Τη συγκεκριμένη απόφαση επικύρωσε ομόφωνα η Συνέλευση της Σχολής.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Ιατρικής Σχολής κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο σημαντικός αυτός σταθμός στη ζωή σας να αποτελεί μία ευχάριστη ανάμνηση.