ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4-Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 21/06/22, 14:00 - 16:00

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Αύριο, Τρίτη 21/06/22, στις 14:00 - 16:00, θα πραγματοποιηθεί υβριδικά από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής το 4ο  Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα: 

"Χρήση της Αντικειμενικά Δομημένης Κλινικής Εξέτασης (OSCE, Objective Structured Clinical Examination) στην Προπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση". 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου καθώς και ο υπερσύνδεσμος παρακολούθησης.

Ο  Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακής Εκπαίδευσης
Καθηγητής Δημήτριος Βασιλόπουλος

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Δημήτριος Μπούμπας

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Ο Αν. Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γραφείο Εκπαίδευσης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

4ο  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Τρίτη 21/6/2022, ώρα 14:00-16:00 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Ιατρικής Σχολής

 "Χρήση της Αντικειμενικά Δομημένης Κλινικής Εξέτασης (OSCE, Objective Structured Clinical Examination) στην Προπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14:00 - 14:15 Εισαγωγικά σχόλια: Α. Μπίμπας - Μ. Σαμάρκος
14:15 - 14:45 Εισαγωγή στην OSCE: Ευαγγελία Γκουγκούδη
14:45 - 15:15 Πρακτική εφαρμογή OSCE: Δημήτριος Φαρμάκης
15:15 - 16:00 Συζήτηση

Προεδρείο: 


Α. Μπίμπας, Καθηγητής ΩΡΛ
Μ. Σαμάρκος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων

Ομιλητές: 


Ευαγγελία Γκουγκούδη,
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,
Υπεύθυνη Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Δημήτριος Φαρμάκης,
Αναπλ. Καθηγητής,
Επικεφαλής Εργαστηρίου Φυσιολογίας,
Δ/ντής Τομέων Βασικών Επιστημών και Βασικών
Ιατρικών Επιστημών,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου,


https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12374