Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης Ιατρικής Σχολής

Κοσμήτορας: Καθηγητής Ευστράτιος Σ. Πατσούρης

Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Θεόδωρος Κ. Λιακάκος

Γραμματέας: Ελένη Ν. Βασιλοπούλου