Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης Ιατρικής Σχολής

Κοσμήτορας: Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου

Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Θεόδωρος Κ. Λιακάκος

Γραμματέας: Δρ Ελένη Ν. Βασιλοπούλου