Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Εκπαιδευτικοί Στόχοι » Ακαδημαϊκού Ετους έως 2016-2017

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Υποχρεωτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 και έπειτα

 

 

       

 

 

 

 

1o ΕΤΟΣ

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

312

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

 

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

327

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ

313

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

 

328

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΧΕΙΜ. ΕΞ.)

314

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

355

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

406

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

 

408

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι

316

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

322

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

317

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 

323

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΑΡ. ΕΞ.)

319

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

 

329

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

407

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

409

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

334

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

 

4ο ΕΤΟΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

358

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

335

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

 

359

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

357

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

 

360

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

332

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

 

333

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

318

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

337

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

362

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

338

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

363

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

339

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

360

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

336

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

 

365

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

 

 

 

 

 

361

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ο ΕΤΟΣ

9ο & 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

412

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

 

6ο ΕΤΟΣ

11ο & 12ο ΕΞΑΜΗΝΟ

464

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

414

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

 

465

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

416

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

 

466

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

418

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

467

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

420

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

 

468

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

422

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

 

364

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

425

ΩΡΛ

 

 

 

 

 

426

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

 

428

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

485

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ