Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.10.2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΕΚΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η επίσκεψη σε Τμήματα/Σχολές ή/και Υπηρεσίες του ΕΚΠΑ διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού από Ιδρύματα του εξωτερικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση στο Ίδρυμά μας.

 

Το ΕΚΠΑ υποδέχεται κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό διδασκόντων και διοικητικών και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων καλείται να καταγράφει τα πλήρη στοιχεία των μετακινηθέντων (όνομα, παν/μιο αποστολής, τμήμα υποδοχής κλπ.) τα οποία είναι απαραίτητα για τον ετήσιο απολογισμό του προγράμματος και για να παρέχει στο ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχετικά αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία.

 

Τα αναλυτικά αυτά στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν μόνο από τα Τμήματα/Σχολές και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που γίνονται φορείς υποδοχής προσωπικού από το εξωτερικό, όμως δεν γνωστοποιούνται πάντα στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, με συνέπεια να καταγράφονται οι μισές περίπου μετακινήσεις ετησίως.

Η ελλιπής καταγραφή των στοιχείων των εισερχομένων ανά Τμήμα/Σχολή αλλά και του συνολικού αριθμού στο Ίδρυμά μας έχει επιπτώσεις στη δημοσιοποίησή τους σε εξωτερικούς φορείς αλλά και στην ΑΔΙΠ και, κατά συνέπεια, στην αξιολόγηση Τμημάτων και Σχολών ως προς την ανάπτυξη διεθνούς κινητικότητας στο ΕΚΠΑ.

 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε θερμά τα μέλη ΔΕΠ και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που υποδέχονται καθηγητές ξένων Παν/μίων για διδασκαλία/επιμόρφωση ή διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση, στο εξής να ενημερώνουν απαραιτήτως το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ηλεκτρ. δ/νση: international-relations@uoa.gr).

 

Το ίδιο ισχύει και για εισερχόμενους καθηγητές μέσω  των άλλων διμερών συμφωνιών εκτός Erasmus (δείτε εδώ τον κατάλογο των διμερών συμφωνιών) ή μέσω διατμηματικών ή άλλων διεθνών συνεργασιών καθηγητών του Ιδρύματός μας.

Ειδικά για τις επισκέψεις διδασκαλίας καθηγητών σε Τμήματα και Σχολές, τα στοιχεία μπορούν να αποστέλλονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και από τους υπευθύνους ενημέρωσης κάθε Τμήματος/Σχολής.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ