Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Ορισμός μεταπτυχιακών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγεία (Κοσμητείας)

 

Προς ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για τον ορισμό εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΕΥ

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο


Αρχεία:
Orismos_metaptychiakon.pdf395 K