Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Ορισμός μεταπτυχιακών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγεία (ΓΣ)

 

Προς ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για τον ορισμό  εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο