Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΓΣ)

 

Προς ενημέρωση των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας για τον ορισμό εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο