Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2017

Οδηγίες για Διδακτορικές Σπουδές


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί σημαντική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των διδακτορικών σπουδών.

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ
Αξιότιμε κ.Πρύτανη,

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και διευκόλυνσή σας ερμηνεία της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών, και σας επαναπροωθούμε τις οδηγίες εφαρμογής του Ν.4485/2017 για τις διδακτορικές σπουδές.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η δημοσίευση σε ΦΕΚ και των 33 Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του ΕΚΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, επομένως θα πρέπει οι Κανονισμοί να είναι έτοιμοι τουλάχιστον 2 μήνες πριν, δηλαδή αρχές Δεκεμβρίου (δεδομένου ότι παρεμβάλλονται και οι διακοπές των Χριστουγέννων), προκείμενου να ελεγχθούν από τη Διεύθυνσή μας και να προωθηθούν προς έγκριση στη Σύγκλητο και στη συνέχεια για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

 

Με τιμή
Άννα Κυπριάδου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιπποκράτους 15, 10679 Αθήνα
τηλ. 210-3688207
φαξ 210-3688273
email: akypriad[at]uoa[dot]gr

Δείτε τις σχετικές οδηγίες για Διδακτορικές Σπουδές εδώ