Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.03.2018

Ενημέρωση για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε ενημερωτική επιστολή του Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλου, για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38/2.03.18), όπως αυτός τροποποίησε τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.08.17).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Από την Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του

Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χοχλάκη Ευγενία

Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών

Κτίριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Γραφείο 12

www.elke.uoa.gr

Τηλ. 210 727 5932

Φαξ. 210 727 5010


Αρχεία:
201805636.pdf311 K