Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.03.2018

Δημοσίευση πολυκεντρικής μελέτης στο JAMA-Journal of the American Medical Association

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε πρόσφατο τευχος του περιοδικου JAMA-Journal of the American Medical Association δημοσιεύθηκε σημαντική πολυκεντρική μελετη (17 χώρες με 550 συνολικά ασθενείς) στο σχεδιασμό και εκτέλεση της οποιας κεντρικό ρόλο είχε ο Αναπληρωτης Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής κ. Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης, με τίτλο ‘Effect of meropenem-vaborbactam vs piperacillin-tazobactam on clinical cure or improvement and microbial eradication in complicated urinary tract infection. The TANGO I randomized clinical trial’. Η μελέτη αφορά ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά προβλήματα, τις  νοσοκομειακές λοιμώξεις από εντεροβακτηριακά με αντοχή στις καρβαπανέμες. Η βαμπορμπακτάμη αποτελεί τον πρώτο αναστολέα καρβαπενεμάσης (ενζυμα που υδρολύουν τις καρβαπενέμες με αποτέλεσμα δημιουργία αντοχης) του οποίου η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με τη μεροπενέμη μελετήθηκε συγκριτικά με την πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με οξεία πυελονεφρίτιδα (59.1% του πληθυσμού μελέτης) και επιπεπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού (40.9% του πληθυσμού μελέτης). Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επίτευξη κλινικής βελτίωσης και ταυτόχρονης εκρίζωσης του παθογόνου. Αυτό επιτεύχθηκε σε ποσοστό 98.4% από τη μεροπενέμη/βαμπορμπακτάμη και 94.0% από την πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων ο συνδυασμός μεροπενέμης/βαμπορμπακτάμης εγκρίθηκε το 2017 απο τον οργανισμό FoodandDrugAdministration των ΗΠΑ για τη θεραπεία των επιπεπλεγμένων λοιμώξεων του ουροποιητικού συμπεριλαμβανομένης της οξείας πυελoνεφρίτιδας.

 

Kaye KS, Bhowmick T, Metallidis S, Bleasdale SC, Sagan OS, Stus V, Vazquez J, Zaitsev V, Bidair M, Chorvat E, Dragoescu PO, Fedosiuk E, Horcajada JP, Murta C, Sarychev Y, Stoev V, Morgan E, Fusaro K, Griffith D, Lomovskaya O, Alexander EL, Loutit J, Dudley MN, Giamarellos-BourboulisEJ. Effect of meropenem-vaborbactam vs piperacillin-tazobactam on clinical cure or improvement and microbial eradication in complicated urinary tract infection. The TANGO I randomized clinical trial. JAMA-Journal of the American Medical Association 2018; 319: 788-799