Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.08.2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΕΚΠΑ

 

Επισυνάπτονται σχετικά έντυπα:

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Β) Αίτηση (Παράρτημα Ι)

Γ) Υπεύθυνη δήλωση