Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.07.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς φοιτητές, διοικητικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΕΠ-ΕΤΕΠ της Ιατρικής Σχολής

 

Λόγω των  αυξημένων αναγκών  σε όσους πληγέντες νοσηλεύονται, αρκετοί εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση,

καλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στα Τμήματα Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων «Αρεταίειον», «Αττικόν» και «Λαϊκόν» από 9.00-17.30 καθημερινά.

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης