Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

 

Στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και από τις 08:00 έως τις 16:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής (κτήριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Μικράς
Ασίας 75, Γουδή), διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα από 24.03.2018 έως
23.03.2021.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά δίχως
να καταστεί κάποια ένσταση επ΄ αυτής και έληξε στις 16:00 μμ.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ εξελέγη η Καθηγήτρια κα
Σπηλιοπούλου Χάϊδω (Χαρά) η οποία πλειοψήφησε έναντι του συνυποψηφίου της,
Καθηγητή κ. Τούσουλη Δημήτριου.


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καβαντζάς Νικόλαος - Καθηγητής, Πρόεδρος
Πιάγκου Μαρία - Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
Καραλής Ευάγγελος - Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
Κατσούλας Θεόδωρος - Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
Μητσέα Αναστασία - Λέκτορας, Μέλος
Χατζούλης Μιχαήλ - Επίκουρος Καθηγητής, Αναπλ. Μέλος