Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ

 

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο για την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ