Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και αναπληρωτή του στην ΓΣ της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ

 

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο για την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και αναπληρωτή του στην Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ