Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.10.2017

3ο Διεθνές συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας – ICBHI 2017

ICBHI 2017

3rd International Conference in Biomedical and Health Informatics in Thessaloniki

Website: http://icbhi.med.auth.gr <http://icbhi.med.auth.gr/>

Email: icbhi[at]med.auth[dot]gr <mailto:icbhi[at]med.auth[dot]gr>

ICBHI 2017

3o Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ*

18-21 Νοεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ξενοδοχείο ELECTRA Palace, Θεσσαλονίκη

«Ιατρική ακριβείας υποβοηθούμενη από την εξατομικευμένη υγεία (**pHealth**) και διασυνδεδεμένη υγεία (**connected**health**)»

Τo *IFMBE**WG* on Health Informatics and eHealth σε συνεργασία με το *εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών τεχνολογιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης*, διοργανώνουν το *3^ο Διεθνές συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας – **ICBHI** 2017* που θα πραγματοποιηθεί στις *18-21 Νοεμβρίου 2017* στη Θεσσαλονίκη.

Με τη συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο της Βιοϊατρικής και Ιατρικής Πληροφορικής προκύπτει και η ανάγκη σωστής διαχείρισης του πλήθους των νέων επιτευγμάτων και δυνατοτήτων που προκύπτουν στον κλάδο, στοχεύοντας έτσι στην πλήρη  και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην ανάγκη αυτή και στοχεύει στη θεμελίωση πλαισίων και μεθοδολογιών σε ταχέως αναπτυσσόμενα επιστημονικά πεδία όπως στα ιατροτεχνολογικά προιόντα (MDD), στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth) και στην εξατομικευμένη υγεία (pHealth), αποβλέποντας στη διευκόλυνση της Ιατρικής ακριβείας.

Το συνέδριο θα κινηθεί σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας θα περιλαμβάνει biosensors, mHealth/uHealth components and systems, biorobotics, electroceuticals and micro-bio-nano recording, bioparametric estimation and filtering. Ο δεύτερος άξονας θα περιλαμβάνει machine learning, multiparametric analytics, bioinformatics, big biodata / biomedical computing, medical decision support, patient safety informatics, interoperability and security.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου και υποβολής εργασιών είναι η *Αγγλική*.

*ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ*: 6 Οκτωβρίου 2017 *(ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)*

*Πληροφορίες συνεδρίου:*

Ημερομηνίες διεξαγωγής:18-21 Νοεμβρίου 2017

*Χώρος*:

Electra Palace Thessaloniki

*Πληροφορίες**:*

URL: http://icbhi.med.auth.gr/

Email: icbhi[at]med.auth[dot]gr <mailto:icbhi[at]med.auth[dot]gr>

*ICBHI 2017*

*3^rd  International Conference on Biomedical and Health Informatics | **FINAL EXTENSION OF CFP*

*18^th - 21^st  November 2017*

**

Venue: ELECTRA Palace Hotel, Aristotelous Square, Thessaloniki

*«Precision medicine powered by pHealth and connected health»*

The IFMBE WG on Health Informatics and eHealth, and the Aristotle University of Thessaloniki, Lab of Computing Medical Informatics & Biomedical-Imaging Technologies invites you to the *3^rd  ICBHI*  - *International Conference on Biomedical and Health Informatics *which will take place in Thessaloniki on *18^th  – 21^st  November, 2017*.

The developments in the areas of medical devices (MDD), eHealth, personalized health (pHealth) as enabler factors for the evolution of precision medicine are quickly developing and demand the development of new scaling tools and integration frameworks and methodologies in several areas. It is expected that ICBHI 2017 can catalyze the personal health systems development methodology thus achieving convergence and integration mechanisms of scientific areas for the enabling of precision medicine. The need for managing the new findings and capabilities, as well as integrating competencies and thematic areas are absolutely necessary for the area of biomedical and health informatics.

The conference is expected to streamline in two main axes. The first axis would include biosensors, mHealth/uHealth components and systems, biorobotics, electroceuticals and micro-bio-nano recording, bioparametric estimation and filtering. The second axis would involve machine learning, multiparametric analytics, bioinformatics, big biodata / biomedical computing, medical decision support, patient safety informatics, interoperability and security.

**

*CALL FOR PAPERS DEADLINE*: 6^th  October  2017 *(FINAL EXTENSION)*

More information: http://icbhi.med.auth.gr/

Email: icbhi[at]med.auth[dot]gr <mailto:icbhi[at]med.auth[dot]gr>