Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

16.04.2018

Πρόσκληση/Αγγελία για ερευνητικούς συνεργάτες

 

Ζητείται Ερευνητικός Συνεργάτης στην Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της Θεραπευτικής Κλινικής

 

H Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Κ.Σταματελόπουλο αναζητά τελειόφοιτους Ιατρικής ή Ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την μεταφραστική έρευνα στον τομέα της καρδιολογίας. Βασικό πεδίο έρευνας του εργαστηρίου αποτελεί η μελέτη μηχανισμών αγγειακής φλεγμονής και της αθηρωμάτωσης, της επίδρασης παρεμβάσεων στην αθηροσκληρυντική νόσο με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μη επεμβατικής εκτίμησης της αρτηριακής δομής και λειτουργίας και η αναγνώριση νέων βιοδεικτών στην πρόβλεψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην πορεία της συνεργασίας. Επιπλέον, παρέχεται εκπαίδευση στην διεξαγωγή κλινικών μελετών,  τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και στατιστικών πακέτων (SPSS, STATA και R), σε εργαστηριακές τεχνικές, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και στη μη επεμβατική εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης και δομικής ακεραιότητας του αρτηριακού δικτύου (πχ υπερηχογράφημα καρωτίδων και μηριαίων αρτηριών). Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης με το αντικείμενο. Απαιτείται η παρουσία χαρακτηριστικών όπως ομαδικότητα, συνέπεια και οργανωτική ικανότητα. Οποιαδήποτε  προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της έρευνας θα εκτιμηθεί, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη. Δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

 

Επικοινωνία:

Γεώργιος Γεωργιόπουλος ή Αγγελική Λαϊνά

213-2162487,6937366315, 6980352138, 6974317698

e-mail: kstamatel@med.uoa.gr, georgiopoulosgeorgios@gmail.com