Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

27.12.2017

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

 

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.