Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

20.12.2018

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Ν.4310_Επικαιροποίηση στοιχείων και Εγγραφή νέων Μελών

 

Ενόψει της προκήρυξης του Β΄Κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας της αξιολόγησης των ερευνητικών έργων του Β΄Κύκλου, παρακαλούμε τους ακαδημαϊκούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του ν4310 που τηρεί η ΓΓΕΤ, όπως επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (όπως Φορέας, Θέση στο Φορέα, Εξειδίκευση, e-mail) και σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι παρακαλούμε να υποβάλουν σχετική αίτηση (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I480I1229I646I494657 ).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το Μητρώο, παρακαλούμε απευθυνθείτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση : registry_support[at]gsrt[dot]gr.

Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή στο έργο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.
Σας ευχόμαστε Καλές γιορτές και Καλή χρονιά 2019!

Εκ μέρους της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ