Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδ. έτος 2018-19 » ΠΜΣ - Ιατρικής Σχολής » ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ